<tr id="y06x6"></tr>
<big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
<big id="y06x6"></big>
<code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
<code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
<tr id="y06x6"></tr>
 1. <center id="y06x6"></center>
  1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
   <th id="y06x6"></th>
  2. Dòng màn hình c?m ?ng s? d?ng cho thú y

   M? t? ng?n:

   ???c thi?t k? cho ??ng v?t ??ng hành và s? thú, dòng Màn hình c?m ?ng Vet d? s? d?ng v?i ch?t l??ng hình ?nh cao, li?u l??ng th?p và ?? b?n cao.Thích h?p cho các tình hu?ng ch?p ?nh X-quang khác nhau, r?t thu?n ti?n cho bác s? thú y c?a chúng t?i ch?n ?oán v?t nu?i.


  3. :
  4. Chi ti?t s?n ph?m

   Th? s?n ph?m

   Tính n?ng s?n ph?m:

   Nhi?u ng?n ng? là tùy ch?n.

   Màn hình c?m ?ng giúp thao tác d? dàng và h? tr? ch?c n?ng m? hóa và các yêu c?u tùy ch?nh khác.

   Nó ???c thi?t k? cho phòng khám thú c?ng và có th? ?áp ?ng các yêu c?u ch?p X quang khác nhau.?


  5. Tr??c:
  6. Ti?p theo:

  7. S?n ph?m liên quan

   精品国产免费人成电影在线看,国产精品无码久久综合网,91热久久免费频精品黑人99,亚洲成色最大综合在线
   <tr id="y06x6"></tr>
   <big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
   <big id="y06x6"></big>
   <code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
   <code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
   <tr id="y06x6"></tr>
   1. <center id="y06x6"></center>
    1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
     <th id="y06x6"></th>