<tr id="y06x6"></tr>
<big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
<big id="y06x6"></big>
<code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
<code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
<tr id="y06x6"></tr>
 1. <center id="y06x6"></center>
  1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
   <th id="y06x6"></th>
  2. O nas

   Przedstawienie firmy

   Dawniej nazywany ?Guilin Jiqi junlong Medical Electronics Co., Ltd.”Specjalizowa?a si? w badaniach i rozwojudo produkcji generatora wysokiego napi?cia o wysokiej cz?stotliwo?ci od 1995 roku i jest pierwszym przedsi?biorstwem high-tech zniezale?ne prawa w?asno?ci intelektualnej Chin i za?o?yciel marki ?Junlong”.

   前臺2

   Spó?ka jest zintegrowana ?Nanning Yolong Technology Co., Ltd po strategicznej transformacji w 2013 rokuorientacja rozwojowa nowej firmy jest wyra?nie skoncentrowana na skoncentrowaniu si? na badaniach i rozwoju oraz produkcjiGenerator wysokiego napi?cia o wysokiej cz?stotliwo?ci. Jest zaanga?owany w rozszerzenie mi?dzynarodowego rynku odpowiednich dziedzin.Firma ustanowi?a strategiczn? polityk? "niezale?nego dzia?ania badawczo-rozwojowego, zintegrowanego z produkcj? i sprzeda??",orazpierwszy w Chinach generator wysokiego napi?cia o mocy 22,5 kW rentgenowski o wysokiej cz?stotliwo?ci zosta? uruchomiony w pa?dzierniku 1997 r. Projekt ten zosta?wymienione w krajowych projektach Programu Pochodni i kluczowych nowych projektach produktowych państwa i prze?amuj?c monopoltechnologii i rynku podobnych produktów zagranicznych w Chinach.Technologia produktu firmy i profesjonalnareputacja zawsze by?a w czo?ówce w ca?ym kraju.Obecnie sprzeda? produktów obejmuje32 prowincje, gminy i regiony autonomiczne. Stajemy si? najwi?kszym dostawc? wysokiej cz?stotliwo?ci wysokiej cz?stotliwo?cigenerator napi?cia z Chin.

   1 (2)

   Nasza firma przesz?a certyfikacj? systemu ISO9001 i ISO13485;Na podstawie oryginalnego klasyka GGFOpracowano seri?, seri? kombinowan? XR, seri? przeno?n?, seri? HV i wy?sz? seri? QFaby sprosta? potrzebom rynku.Niektóre z naszych produktów przesz?y certyfikacj? CE.Ka?dy post?p firmy jest nierozerwalnie zwi?zany z obs?ug? klienta.Zawsze trzymamy si? ?klientazorientowane na popyt”, kontynuuj ulepszanie jako?ci produktów, maksymalizuj?c popyt klientów i patrz w przysz?o??do ?cis?ej wspó?pracy z wi?ksz? liczb? klientów, aby osi?gn?? sytuacj?, w której wszyscy wygrywaj?!powinni?my wnie?? nale?ny wk?addo poprawy poziomu medycznego ca?ej ludzko?ci.

   Uwierzytelnianie


   精品国产免费人成电影在线看,国产精品无码久久综合网,91热久久免费频精品黑人99,亚洲成色最大综合在线
   <tr id="y06x6"></tr>
   <big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
   <big id="y06x6"></big>
   <code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
   <code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
   <tr id="y06x6"></tr>
   1. <center id="y06x6"></center>
    1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
     <th id="y06x6"></th>